Hvem er flyktningene?

Statistikk og forskning på flyktninger, migranter og migrasjonsmønstre til og fra Europa, og internt i Afrika. Det finnes tall på migranter generelt, og på flykninger og asylsøkere spesielt. Alle som flytter mellom land regnes som migranter. Tall på migranter inkluderer derfor folk som flytter for arbeid, for utdannelse, for å være nær familien sin og folk på flukt. Enkeltland registrerer migranter, tall samles inn av Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). ♦ Alle tall fra IOM er tilgjenglig i Global Migration Data Analysis Centre: https://gmdac.iom.int/
Blant flyktninger finner man både folk som flykter fra direkte krigshandlinger, eller fra trusler mot sin egen eller familiens sikkerhet.

båtflyktninger

Barbarene ved porten

Står det 100 millioner afrikanere klare til å invadere Europa? (Dagsavisen, 17. desember 2018)
Debatten om FNs migrasjonsplattform har gått høyt i sosiale medier, og nå sist på Stortinget. Det har florert med påstander og tolkninger om hva det innebærer å tilslutte seg en felles plattform for migrasjon. I de mer høylytte hjørnene av internett framstilles plattformen som noe som vil frata oss sjølråderetten og legge oss åpen for invasjon.

Kriser og listemani

De er neglisjert og forsømt, verst og listeført. Vi snakker om kriser og katastrofer – og listemani. Den årlige listen over verdens mest neglisjerte kriser ble sist uke lansert av den norske Flyktninghjelpen. – Grunnen til at vi publiserer en slik liste er at vi trenger mer oppmerksomhet rundt de landene med den største nøden, og hvor håpløsheten er størst, slik at vi kan snu utviklingen, sa Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen til NRK under lanseringen.
Lista som organisasjonen har utarbeidet er basert på tre kriterier; mangel på finansiering av hjelpearbeid, lite mediedekning og politisk og diplomatisk neglisjering. Om kort vil Leger uten Grenser lansere en tilsvarende liste.