Statistikk og forskning på flyktninger, migranter og migrasjonsmønstre til og fra Europa, og internt i Afrika.

Det finnes tall på migranter generelt, og på flykninger og asylsøkere spesielt. Alle som flytter mellom land regnes som migranter. Tall på migranter inkluderer derfor folk som flytter for arbeid, for utdannelse, for å være nær familien sin og folk på flukt. Enkeltland registrerer migranter, tall samles inn av Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

♦ Alle tall fra IOM er tilgjenglig i Global Migration Data Analysis Centre: https://gmdac.iom.int/

Blant flyktninger finner man både folk som flykter fra direkte krigshandlinger, eller fra trusler mot sin egen eller familiens sikkerhet. Dette inkluderer også politiske flyktninger. De aller fleste som får flyktningestatus gjør det når de registreres i et næromåde, noen får det gjennom å søke asyl enten i nærområdet eller lenger unna. I begge tilfeller registreres de av FNs høykommissær for flykninger (UNHCR) eller IOM.

For noen områder registreres også internt fordrevne, eller internflyktninger. Dette gjøres noen steder av lokale myndigheter, noen steder av FN.

♦ Hvor mange flyktninger det er i verden, både internt fordrevne og de som flykter over landegrensene, kan man undersøke her: https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

♦ I tillegg til å føre statistikk over flyktninger på sine sider, har UNHCR (FNs høykommisær for flyktninger) en åpen dataportal, som i tillegg til de regionene som flyktningene og migrantene har som utgangspunkt, også har statistikk for andre regioner : https://data2.unhcr.org/en/situations

♦ For situasjonen i Middelhavet akkurat nå, er det nyttig å ta en titt på portalen hos FNs  høykommissær for flyktninger, «UNHCR operation portal, situation Mediterranean»:
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean

♦ Frontex – EUs grensebyrå – analyserer også trafikken jevnlig. Rapportene er åpent tilgjengelig hos EU Open Data Portal:
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset?q=Frontex+&ext_boolean=all&sort=score+desc

♦ Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) samler også inn opplysninger over dem som er savnet og antatt omkommet underveis. «Missing migrants» er en oversikt over antatt omkomne på de forskjellige rutene:
https://missingmigrants.iom.int/

Analyser og forskning
Forskning på migrasjon er et stort fagfelt internasjonalt. Det forskes både på såkalte «push/pull»-faktorer og på hindringer, og effekten av hindringer underveis.

♦ IOM har gått gjennom forskningen i rapporten «IOM Literature review», som også inneholder lenker videre til mye av det som omtales: 
https://gmdac.iom.int/push-and-pull-factors-asylum-related-migration-literature-review

♦ Etter 2015 er det også gjort undersøkelser av korrelasjonen mellom tilstedeværelsen av redningsbåter i Middelhavet og antallet flyktninger/migranter som setter ut hvor og når. Den grundigste studien, som også jevnlig oppdateres, er gjort av et team ved University of London, «Blaming the rescuers»:
https://blamingtherescuers.org/report/

♦ Mot slutten av fjoråret analyserte UNHCR selv trafikken på grunnlag av tall og kunnskap om rutene de hadde samlet inn både sør for Sahara og langs Middelhavskysten,  «Unhcr: Desperate Journeys Desember 2018»:
https://www.unhcr.org/desperatejourneys/

♦ FNs konferanse for handel og utvikling sin rapport for 2018 om migrasjon internt og ut av Afrika;
https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2118

Print Friendly, PDF & Email