båtflyktninger

Barbarene ved porten

Står det 100 millioner afrikanere klare til å invadere Europa? (Dagsavisen, 17. desember 2018)
Debatten om FNs migrasjonsplattform har gått høyt i sosiale medier, og nå sist på Stortinget. Det har florert med påstander og tolkninger om hva det innebærer å tilslutte seg en felles plattform for migrasjon. I de mer høylytte hjørnene av internett framstilles plattformen som noe som vil frata oss sjølråderetten og legge oss åpen for invasjon.