Hvem er flyktningene?

Statistikk og forskning på flyktninger, migranter og migrasjonsmønstre til og fra Europa, og internt i Afrika. Det finnes tall på migranter generelt, og på flykninger og asylsøkere spesielt. Alle som flytter mellom land regnes som migranter. Tall på migranter inkluderer derfor folk som flytter for arbeid, for utdannelse, for å være nær familien sin og folk på flukt. Enkeltland registrerer migranter, tall samles inn av Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). ♦ Alle tall fra IOM er tilgjenglig i Global Migration Data Analysis Centre: https://gmdac.iom.int/
Blant flyktninger finner man både folk som flykter fra direkte krigshandlinger, eller fra trusler mot sin egen eller familiens sikkerhet.