Norge bidrar i FN-operasjonen i Mali.
Bør vi?

Norge sendte i begynnelsen av mai et nytt bidrag til FNs operasjon «Minusma» i Mali. Som i 2016 skal det norske luftforsvaret bistå med et Hercules-fly til transport av blant annet proviant, tropper og drivstoff. (Dagsavisen, 27. mai 2019)

Flyet med tilhørende personell vil være basert ved Camp Bifrost utenfor hovedstaden Bamako. Men utover navnet på leiren, er det norske bidraget ganske begrenset.