Liberia

Redemption Hospital i Monrovia ble som en inkubator for ebolasmitten i storbyen.

Når kollegene dør

  Helsearbeidere var førstelinjen da ebola-viruset rammet det vestafrikanske landet Liberia, men flere av de overlevende ble styrket i motivasjonen til å stå på videre etter å ha oppdaget hvor mye hjelp som lå i helt grunnleggende pleie. MONROVIA, LIBERIA: Man vet nøyaktig når og hvordan ebola-viruset kom […]