Redemption Hospital

Når kollegene dør

Sykehuset ble forandret til en dumpingplass for syke og døende. Mange kolleger døde. Helsearbeidere var førstelinjen da ebola-viruset rammet det vestafrikanske landet Liberia, men flere av de overlevende ble styrket i motivasjonen til å stå på videre etter å ha oppdaget hvor mye hjelp som lå i helt grunnleggende pleie. MONROVIA, LIBERIA: Man vet nøyaktig når og hvordan ebola-viruset kom til sykehuset Redemption Hospital utenfor Monrovia. Hovedsykehuset for Monserrado County tar imot pasienter fra de fattige områdene vest i Liberias hovedstad, inkludert noen av Vest-Afrikas mest beryktede slumstrøk.