Den andre islamske staten

Boko Haram ble beryktet verden over da de kidnappet 276 jenter fra en skole i Chibok i nordøstre Nigeria i 2014. Men da hadde den salafijihadiske sekten alt terrorisert området i fem år. Dette er historien om den andre islamske staten. (Artikkelen ble publisert av magasinet Humanist i februar 2017) Historien om Boko Haram er historien om hvordan en lokal, radikal tradisjon, svært kummerlige forhold og en blodig historie, ga opphav til verdens mest brutale terrororganisasjon, kjent for sin bruk av barn og tenåringsjenter som bombebærere. Boko Haram, eller Jama’at Ahl s-Sunna lid-Da’wah wa’l Jihad som sekten kaller seg selv, tok for alvor til våpen i 2010.

Hva i (all) verden?

Hva lærer norske studenter om verden utenfor Europa? (Publisert i «Panorama» (Høgskolen i Molde), 17. februar 2017)
Spørsmålet kom opp fordi min gamle alma mater, Universitetet i Oslo, legger ned sine Latin-Amerika-studier. Siden jeg store deler av studietiden og hele det påfølgende yrkesaktive livet, har vært opptatt av at verden er større enn Europa og USA, begynte jeg å se litt på hvordan norske studenter i dag blir introdusert for resten av kontinentene. Da jeg studerte det som den gang het grunnfag historie, hadde vi forelesningsrekker i både latinamerikansk og afrikansk historie.