Afrikas framtid,
vårt mareritt?

Vårt narrativ om afrikanske flyktninger skygger for et mye mer komplekst bilde av migrasjon. (Klassekampen, 17. oktober 2018)
Også sommeren 2018 var de der: i TV-ruta, i avisene, på nett og papir. Overfylte gummibåter i ferd med å kantre, skip med utsultede flyktninger sendt fra havn til havn rundt Middelhavet. Selv om antallet flyktninger og migranter som tar seg fra kysten av Afrika eller Tyrkia mot Europa er en brøkdel av toppåret 2015, da en million kom over Middelhavet, skaper fortsatt bildene av dem som fiskes opp politisk strid og uro.