Boken «Arkivsøk for journalister» ser på mulighetene som ligger i arkivsøk som journalistisk metode. Den tar for seg norske og internasjonale arkiver, og redegjør for digital tilgang, verktøy og innsynsrettigheter.

Forlaget Cappelen Damm sin omtale (se anmeldelser og kjøp boken her):

«Nyheter er ikke bare det som skjer her og nå. God journalistikk handler like gjerne om å avdekke sammenhenger som ikke tidligere har vært kjent. Skal man bli flink til det, må man beherske metoder for å jobbe i dybden med mange slags kilder.

Boken kan fungere som en håndbok, eller den kan rett og slett være til inspirasjon for alle som vil bli bedre til å utforske andre kilder enn dem man kan ringe til eller kontakte på sosiale medier. Den inneholder en rekke eksempler på god og kreativ bruk av arkivmateriale, og har en oversikt over noen viktige arkiv bak i boken.»

Fra fagbladet Journalisten i anledning bokutgivelsen oktober 2016:

«Maren Sæbø mener journalister er dårlige på innsyn. Sammen med Tarjei Leer-Salvesen gir hun ut bok for å lære journalister om arkivsøk og rettigheter. Deres veier har krysset flere ganger. Tarjei Leer-Salvesen og Maren Sæbø har jobbet sammen blant annet i Klassekampen og Ny Tid. De har også sittet sammen i Skup-styret.

Boka «Arkivsøk for journalister» ble til etter at de holdt et seminar på Skup-konferansen i 2015 om arkivbruk som journalistisk metode. De mener journalister bør ha lavere terskel for å ta arkivene i bruk.

Leer-Salvesen holder til i Kristiansand og Sæbø i Oslo, så de har ikke skrevet boka sammen rent fysisk. Arbeidet er fordelt dem i mellom og de har skrevet på den noen måneder hver. Det har gått fire måneder samlet i effektiv arbeidstid, anslår Sæbø.»

Print Friendly, PDF & Email