Oljetønner

Den siste olje

Det er champagnetørke i Stavanger. I Angola er de misunnelige. (Dagsavisen 22. juni 2015)

Juni 2015: Moxico øst i Angola, et kinesiskbygget tog smyger seg inn foran en liten samling hytter, noen nedbrente murhus og gamle forvridde rester av armerte togvogner. Bare et par av vognene får plass ved perrongen, det stopper imidlertid ikke handelen som et øyeblikk vekker til live den avsidesliggende landsbyen.