Høye oljepriser siden 2003 har ført til en byggeboom i Angolas hovedsatd Luanda, mye av byggearbeidet har nå stoppet opp som følge av fallende oljepris

Frykt og uro i Luanda

Fengslingen av unge aktivister i Luanda nylig, viser hvor nervøse regimet er, mener Angolas mest profilerte journalist. Bak spøker en vedvarende lav oljepris

I slutten av juni ble 13 unge menn arrestert i Luandas forsteder. De deltok i en studiesirkel hvor man diskuterte Gene Sharps bok From dictatorship to democracy. Boka handler om strategier når man utfordrer et autoritært regime, med ikkevoldelige midler, og har vært regnet som en inspirasjon for opprøret i Tunisia og Egypt i 2011. Sharps insistering på ikkevold har ikke gjort inntrykk på anklagemyndighetene i Luanda, som har holdt de tretten, og to til som ble hentet inn like etterpå, på mistanke om forberedelse til statskupp.