Jernbanelinjen Benguela-Luau er blant infrastrukturprosjektene som har blitt betalt med olje. Men på tross av de svært synlige investeringene i infrastruktur, ser ikke angolanere flest mye til oljerikdommen

Ut på oljeeventyr

I november spurte Venstre-leder Trine Skei Grande oljeminister Tord Lien om Statoils virksomhet i det svært korrupte Angola, svaret fra ministeren blir man ikke særlig klokere av. Spørsmålet fra Venstre-lederen var hvordan statsråden sikrer at Statoils aktivitet i Angola skjer uten at man bidrar til korrupsjonsulturen i landet. Balgrunnen er selvsagt at Angola er vertskap for den største operasjonen Statoil har, utenfor norsk sokkel. Selskapet har videre fungert som et lokomotiv for andre norske selskap i landet, de fleste av dem tilknyttet oljevirksomheten. Dette har nå gjort Angola til den viktigste handelspartneren Norge har i Afrika.

Oljespill

På tampen av 2011 inngikk Statoil for første gang en avtale om operatørskap i Angola. For det har selskapet betalt en rekordstor bonus, men til hvem? De er litt vanskelig å få øye på i selskapets norske årsrapport, men står pent oppførti den engelske utgaven av årsrapporten. I seg selv er ikke signaturbonus noe mystisk, det er noe man betaler når man inngår en avtale om for eksempel letelisens etter olje i et land. Men det som er litt mer oppsiktvekkende er hvem som mottar denne bonusen i dette tilfellet.

En slags triumfbue ved Forsvarsmuseet i Luanda. Den skinnende kontorbygningen i det fjerne er kontoret til China Investment Fund (CIF)

Vår ære og vår makt

Forholdet mellom Norge og Angola har gått fra solidarisk humanitært arbeid til samarbeid om oljeutvinning. Det siste trekker veksler på det første. Om du spør den jevne angolaner, har hun nok ikke hørt om Norge, men for de urbane luandinerne, innbyggerne i hovedstaden Luanda, er ordet Noruega knyttet til tørrfisk. Som Brasil har Angola adoptert den portugisiske tradisjonen med å spise bacalao som festmat. Og som i Portugal finnes det et utall måter å tilberede fisken på, men den bør altså være norsk.

I Nord-Nigeria har Boko Haram skapt en ny flyktningekrise. Rundt en halv million nigerianere er på flukt i eget land, en del tar seg også nordover mot Libya

Hvor kommer de fra?

Vi hører mest om flyktninger fra Midtøsten når flyktningkrisen omtales her hjemme. Men sammenbruddet i Europas mottakssystem skyldes ikke bare det som skjer i Syria eller Irak. Det skyldes også et belte av krig og uro i Afrika. Det er spesielt tre årsaker bak årets høye antall flyktninger  som forsøker å ta seg til Europa. Det er selvsagt konflikten i Syria og Irak, og det er et belte av uroligheter i Sahel sør for Sahara og et sammenbrudd i Libya. Koblet med at situasjonen enda ikke er stabilisert i Afghanistan og at det er en del uro også andre steder, har dette altså ført til at Schengen-landenes evne til å absorbere flyktninger har brutt sammen.

Høye oljepriser siden 2003 har ført til en byggeboom i Angolas hovedsatd Luanda, mye av byggearbeidet har nå stoppet opp som følge av fallende oljepris

Frykt og uro i Luanda

Fengslingen av unge aktivister i Luanda nylig, viser hvor nervøse regimet er, mener Angolas mest profilerte journalist. Bak spøker en vedvarende lav oljepris

I slutten av juni ble 13 unge menn arrestert i Luandas forsteder. De deltok i en studiesirkel hvor man diskuterte Gene Sharps bok From dictatorship to democracy. Boka handler om strategier når man utfordrer et autoritært regime, med ikkevoldelige midler, og har vært regnet som en inspirasjon for opprøret i Tunisia og Egypt i 2011. Sharps insistering på ikkevold har ikke gjort inntrykk på anklagemyndighetene i Luanda, som har holdt de tretten, og to til som ble hentet inn like etterpå, på mistanke om forberedelse til statskupp.

Skolebarn på hjemvei, Kano, Nord-Nigeria

Den vanskelige hjemkomsten

KOMMENTAR: De ble kidnappet, voldtatt og mishandlet, men marerittet er ikke over for flere hundre unge kvinner og jenter som var kidnappet av Boko Haram i Nigeria. Hundrevis av kvinner og barn er på vei hjem etter at militære styrker har slått tilbake sekten Boko Haram i Nigeria. Men det betyr ikke at marerittet er over. Etter å ha blitt satt fri holdes de nå dels av det nigerianske militæret, dels i overfylte flyktningleire nordøst i Nigeria. Der er de sårbare for nye overgrep.
Først, et lite tilbakeblikk.

Et av de store infrastrukturprosjetene Angola har bygget de siste årene er denne jernbanen, fra Lobito og Benguela ved kysten, til Luau ved Kongo-grensen

Den siste olje

KOMMENTAR: Det er champagnetørke i Stavanger. I Angola er de misunnelige. Juni 2015; Moxico øst i Angola, et kinesiskbygget tog smyger seg inn foran en liten samling hytter, noen nedbrente murhus og gamle forvridde rester av armerte togvogner. Bare et par av vognene får plass ved perrongen, det stopper imidlertid ikke handelen som et øyeblikk vekker til live den avsidesliggende landsbyen. Geitekjøtt og elvefisk, nøtter og frukt.