I Nord-Nigeria har Boko Haram skapt en ny flyktningekrise. Rundt en halv million nigerianere er på flukt i eget land, en del tar seg også nordover mot Libya

Hvor kommer de fra?

Vi hører mest om flyktninger fra Midtøsten når flyktningkrisen omtales her hjemme. Men sammenbruddet i Europas mottakssystem skyldes ikke bare det som skjer i Syria eller Irak. Det skyldes også et belte av krig og uro i Afrika. Det er spesielt tre årsaker bak årets høye antall flyktninger  som forsøker å ta seg til Europa. Det er selvsagt konflikten i Syria og Irak, og det er et belte av uroligheter i Sahel sør for Sahara og et sammenbrudd i Libya. Koblet med at situasjonen enda ikke er stabilisert i Afghanistan og at det er en del uro også andre steder, har dette altså ført til at Schengen-landenes evne til å absorbere flyktninger har brutt sammen.