Et av de store infrastrukturprosjetene Angola har bygget de siste årene er denne jernbanen, fra Lobito og Benguela ved kysten, til Luau ved Kongo-grensen

Den siste olje

KOMMENTAR: Det er champagnetørke i Stavanger. I Angola er de misunnelige. Juni 2015; Moxico øst i Angola, et kinesiskbygget tog smyger seg inn foran en liten samling hytter, noen nedbrente murhus og gamle forvridde rester av armerte togvogner. Bare et par av vognene får plass ved perrongen, det stopper imidlertid ikke handelen som et øyeblikk vekker til live den avsidesliggende landsbyen. Geitekjøtt og elvefisk, nøtter og frukt.